Σπαρτική

Σπαρτική
Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική
Κωδικός Προϊόντος: ΜΤ
Ποσότητα:  Καλάθι

Πνευματική σπαρτική μηχανή τύπου ΜΤ, 4 σειρών, υδραυλική από 75cm σε 96cm. Με φάρμακο λίπασμα, υδραυλικούς γραμμοχαράκτες, στρεματομετρητή και άξονα κίνησης.