Σπαρτική

Σπαρτική
Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική Σπαρτική
Κωδικός Προϊόντος: 540
Ποσότητα:  Καλάθι

Καινούργια πνευματική σπαρτική μηχανή τύπου 540 με καρίνα, 4 σειρών, με λίπασμα, σασί 3,20μ, υδραυλικούς γραμμοχαράκτες, στρεματομετρητή και άξονα κίνησης.